| Autor: redakcja1

Pogłowie bydła

Populacja bydła na koniec 2021 roku wynosiła 6 371,5 tys. sztuk i była o 1,5% tj. o 92,6 tys. szt. większa niż przed rokiem, ale o 0,5% mniejsza niż w czerwcu 2021 roku.

Pogłowie bydła
Pogłowie cieląt do 1 roku zwiększyło się o 3,8% w porównaniu z grudniem 2020 r. W odniesieniu do czerwca 2021 r. wzrosło o 0,6% do poziomu 1 800,1 tys. szt. Cielęta stanowią 28,3% w strukturze pogłowia.

Liczba młodego bydła w wieku 1-2 lata wzrosła o 6,1% w stosunku do stanu w minionym roku, a w porównaniu z czerwcem 2021 r. populacja została zwiększona o 2,2% i wynosiła 1 909,4 tys. szt. Młode bydło stanowi 30,0% w strukturze pogłowia.

Pogłowie krów zostało ograniczone o 4,3% w porównaniu z grudniem 2020 r., także w porównaniu do czerwca 2021 r. odnotowało spadek o 4,2% i wynosiło 2 289,0 tys. szt. W strukturze pogłowia krowy stanowią 35,9%.


Tagi:
źródło: