| Autor: redakcja1

Pogłowie bydła

Populacja bydła na koniec grudnia 2023 roku wynosiła 6 435,5 tys. sztuk i była wyższa o 1,2% niż w czerwcu 2023, ale niższa o 0,2% niż w grudniu 2022 roku.

Pogłowie bydła
Pogłowie cieląt do 1 roku zwiększyło się o 3,5% w porównaniu z czerwcem 2023 r. W porównaniu do grudnia 2022 r. zmalało o 0,5% do poziomu 1 919,8 tys. szt. Cielęta stanowią 29,8% w strukturze pogłowia.

Liczba młodego bydła w wieku 1-2 lata obniżyła się o 0,3% w porównaniu ze stanem w czerwcu 2023, a w porównaniu z grudniem 2022 r. populacja została zmniejszona o 1,9% i wynosiła 1 665,8 tys. szt. Młode bydło stanowi 25,9% w strukturze pogłowia.

Pogłowie krów wzrosło o 1,7% w porównaniu z czerwcem 2023 r., również w porównaniu do grudnia 2022 r. odnotowało zwyżkę o 1,5% i wynosiło 2 203,9 tys. szt. W strukturze pogłowia krowy stanowią 34,2%.

Pogłowie krów mlecznych zwiększyło się o 2,07% w porównaniu z czerwcem 2023 r. oraz o 1,55% w porównaniu z grudniem 2022 roku i wyniosło 2 068,8 tys. sztuk.


Tagi:
źródło: