| Autor: redakcja1

Pogłowie krów mlecznych

Na koniec 2016 roku pogłowie krów mlecznych ukształtowało się na poziomie 2 130 tys. sztuk (dane IERiGŻ-PIB).

Pogłowie krów mlecznych
Liczba krów użytkowanych mlecznie zmniejszyła się w większości województw. Największy spadek odnotowano w województwie dolnośląskim, zachodniopomorskim i lubuskim o 8-16,1%. W województwie mazowieckim, lubelskim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim i podkarpackim zniżka wyniosła 1,1-6,9%. Pogłowie wzrosło z kolei w województwie opolskim, łódzkim, małopolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, śląskim i wielkopolskim o 1,8-5,4%.
 
Średnia obsada krów mlecznych na 100 ha UR zmniejszyła się o 0,1 szt. do 14,6 szt. W województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim i lubuskim obsada krów wynosi 2,7-3,3 szt./100 ha. W województwie pomorskim, opolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, śląskim na 100 ha średnio przypada 7,4-11,8 szt. W kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim i łódzkim - 13,7-18,4 szt./100 ha. Największa obsada występuje w województwie mazowieckim - 24 szt. i podlaskim - 39 szt./100 ha UR.
 
Populacja bydła w grudniu 2016 r. liczyła 5 985,1 tys. sztuk i była o 3,9%, czyli o 222,6 tys. sztuk większa niż przed rokiem, a także o 0,8% - 46,1 tys. sztuk w porównaniu z czerwcem 2016 r. Również w przypadku pogłowia krów nastąpiły zmiany. Pogłowie krów wzrosło w porównaniu z grudniem 2015 r. o 31,3 tys. sztuk - 1,4% do 2 334,1 tys. sztuk, w tym pogłowie krów mlecznych o 1,2% - 26,4 tys. sztuk do 2 160,5 tys. sztuk. W porównaniu do czerwca 2016 roku liczba krów była większa o 0,1% - 1,9 tys. sztuk.
 
Jak podaje Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, w strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2016 roku wynosił: cielęta w wieku poniżej 1 roku - 28,7%, młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1 – 2 lat - 27,4%, krowy - 39%, pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 4,9%.
 
W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2015 roku zwiększył się udział pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku o 0,6% i młodego bydła w wieku 1 – 2 lat o 0,8%, zmniejszył się natomiast udział pogłowia pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat o 0,4% i krów o 10%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!