| Autor: redakcja1

Pogłowie krów mlecznych

W pierwszym półroczu 2017 roku pogłowie krów ukształtowało się na poziomie 2 374 tys. sztuk, tj. zwyżka o 1,8% w porównaniu z tym samym okresem 2016 roku.

Pogłowie krów mlecznych
Liczba krów użytkowanych mlecznie zwiększyła się w odniesieniu do czerwca 2016 roku o 0,4% do 2 154 tys. sztuk. Z kolei w porównaniu z grudniem 2016 r. wzrost wyniósł 1,1%. W Polsce pogłowie krów mlecznych charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem regionalnym. W grudniu 2016 roku obsada krów mlecznych na 100 ha UR wynosiła 14,6 szt. Największa obsada odnotowywana jest w województwach, które specjalizują się w produkcji mleka tj. podlaskim - 39,4 szt., mazowieckim - 24,1 szt., łódzkim - 18,4 szt., warmińsko-mazurskim - 16,2 szt. i wielkopolskim - 14,7 szt.
 
Jak podaje Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, populacja bydła w czerwcu 2017 r. liczyła 6 143,1 tys. szt. i była o 3,4% - 204,1 tys. szt. większa niż w czerwcu minionego roku oraz o 2,9% w porównaniu z grudniem 2016 r. - o 172,9 tys. szt. Względem czerwca zeszłego roku minimalnie zmalało pogłowie cieląt poniżej 1 roku o 0,4% do 1 720,7 tys. szt., natomiast w porównaniu z końcem roku 2016 r. odnotowano zwyżkę o 0,2%. Stado młodego bydła w wieku 1 – 2 lat wzrosło o 8,0% w porównaniu do czerwca ubiegłego roku, a także o 3,9% w porównaniu do grudnia, osiągając poziom 1 701,2 tys. szt.
 
Zwiększyło się również pogłowie krów. W czerwcu 2017 r. wynosiło 2 374,4 tys. szt., czyli więcej o 1,8% - 42,2 tys. szt. niż w czerwcu 2016 r. i o 3,1% - 70,9 tys. szt. niż na koniec ubiegłego roku.
 
W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2017 roku wynosił:
  • cielęta w wieku poniżej 1 roku - 28%,
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1 – 2 lat - 27,7%,
  • krowy - 38,7%,
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,6%.
W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu 2016 roku zwiększył się udział pogłowia młodego bydła w wieku 1 – 2 lat o 1,2% i pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat o 0,5%. Zmalał natomiast udział pogłowia cieląt o 1,1% i krów o 0,6%.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!