| Autor: redakcja1

Pogłowie krów mlecznych

W Polsce w 2018 r., w wyniku poprawy rentowności produkcji mleka, zaobserwowano wzrost pogłowia krów mlecznych.

Pogłowie krów mlecznych
W grudniu 2018 r. stado tych zwierząt liczyło 2 214 tys. szt. i było o 2,8% - 61 tys. szt. większe niż rok wcześniej. Najwięcej krów utrzymywano na terenie województwa mazowieckiego - 23% całkowitego pogłowia krów mlecznych, podlaskiego - 20% oraz wielkopolskiego - 12%. Spory udział w chowie krów mlecznych ma również województwo łódzkie i warmińsko-mazurskie - po 8% udziału w krajowym pogłowiu, kujawsko-pomorskie - 7% oraz lubelskie - 6%.
 
Jednocześnie w wyniku postępującej koncentracji chowu oraz poprawy technologii produkcji i genetyki bydła mlecznego zwiększa się wydajność mleczna. Według szacunku IERiGŻ–PIB w 2018 r. prawdopodobnie osiągnęła ona poziom 6 350 l/szt., a więc wyższy o 2% niż w 2017 r. i o 52% niż w 2004 r.


Tagi:
źródło: