| Autor: redakcja6

Polska w całości wolna od białaczki bydła oraz w części od choroby Aujeszkyego

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 2017/888 z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do statusu Polski jako obszaru wolnego od enzootycznej białaczki bydła oraz zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do statusu określonych regionów Polski jako obszarów wolnych od choroby Aujeszkyego.

Polska w całości wolna od białaczki bydła oraz w części od choroby Aujeszkyego
Opublikowanie tej decyzji oznacza, że od 24 maja br., terytorium Polski jest w całości uznane za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła.
 
Ponadto, zgodnie z ww. decyzją, do wykazu państw/regionów wolnych od choroby Aujeszkyego (załącznik 1 do decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie), zostały wpisane następujące powiaty województwa podlaskiego:
  • augustowski,
  • białostocki − ziemski i grodzki,
  • bielski,
  • hajnowski,
  • moniecki,
  • sejneński,
  • siemiatycki,
  • sokolski,
  • suwalski − ziemski i grodzki.
W związku z tym, świnie pochodzące z obszaru wymienionych powiatów będą mogły być przemieszczane w ramach handlu wewnątrzunijnego bez konieczności spełniania dodatkowych gwarancji odnoszących się do choroby Aujeszkyego, określonych w decyzji Komisji 2008/185/WE.


Tagi:
źródło: