| Autor: redakcja1

Polski eksport wołowiny

Polska jest drugim, po Irlandii, unijnym eksporterem produktów wołowych do krajów trzecich.

Polski eksport wołowiny
Jednocześnie wołowina z Polski znajduje nabywców w wielu krajach UE. Około 80% wolumenu asortymentu wołowego wywożonego z Polski wysyłane jest na rynek unijny. W 2023 r. sprzyja temu niższa podaż żywca wołowego w krajach będących liczącymi się producentami i konsumentami tego gatunku mięsa, m.in. we Francji, w Hiszpanii i we Włoszech.

W okresie trzech kwartałów 2023 r. z Polski wywieziono 384 tys. ton produktów wołowych i cielęcych, czyli więcej o 8% niż przed rokiem. Przychody z wysyłki tego asortymentu wzrosły o 6% do blisko 1,9 mld euro. W wywożonym asortymencie wołowym dominowało mięso z 89% udziału. Na rynki zagraniczne sprzedano 300 tys. ton mięsa wołowego, czyli więcej o 10% niż przed rokiem.

Odbiorcami były przede wszystkim kraje UE z 82% udziału w wolumenie, m.in.: Włochy z 20% i 61 tys. ton, Niemcy z 16% i 47 tys. ton, Niderlandy z 9% i 28 tys. ton, Hiszpania z 8% i 25 tys. ton i Francja z 7% i 20 tys. ton, a spoza UE – Turcja z 7% i 23 tys. ton, Wielka Brytania z 5% i 15 tys. ton oraz Izrael z 3% i 9 tys. ton.


Tagi:
źródło: