| Autor: redakcja1

Polski handel produktami mlecznymi

Notowany w 2019 r. światowy popyt na przetwory mleczarskie wpływał stymulująco na ich wysyłkę z Polski.

Polski handel produktami mlecznymi
W wyniku czego krajowa branża mleczarska uzyskała rekordowe wpływy z eksportu produktów mlecznych. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2019 r. wartość wywiezionych artykułów mleczarskich osiągnęła granicę 9,84 mld zł, czyli wyższą o 2% niż w bardzo dobrym 2018 r.
 
Jednocześnie wydatki na zakup tego asortymentu poza granicami naszego kraju były większe o 7,5% od obserwowanych rok wcześniej i wyniosły 4,63 mld zł. Dodatnie saldo handlu zagranicznego ukształtowało się na poziomie 5,21 mld zł, a zatem niższym o 3% niż roku wcześniejszego.
 
Produkty mleczne z Polski tradycyjnie eksportowane były głownie do UE. W 2019 r. udział krajów unijnych w wartości wywozu wyniósł 74,2% względem 78,7% w 2018 r. Jednocześnie wpływy otrzymane z eksportu do UE zmniejszyły się o 4%,do 1,7 mld EUR. Najważniejszymi importerami produktów mlecznych były: Niemcy z 21% wartości i 490 mln EUR, Czechy z 8% i 177 mln EUR, Włochy z 5% i 124 mln EUR, Niderlandy i Wielka Brytania po 5% i odpowiednio 113 mln EUR i 111 mln EUR oraz Słowacja, Rumunia, Węgry i Litwa po 4%.
 
Udział wywozu artykułów mleczarskich do krajów WNP od 2014 r. jest nieznaczny i w omawianym czasie wyniósł 2,7%. Jednak łączna wartość wyeksportowanych produktów do tego ugrupowania była blisko dwukrotnie wyższa niż w 2018 r. i wyniosła 62,5 mln EUR. Udział krajów pozaunijnych, nienależących do WNP w wysyłce produktów mlecznych był o 3 pp. większy od notowanego rok wcześniej i wyniósł 23%. Spośród tych krajów największy udział w eksporcie miały: Chiny z 3,5% wartości wywozu i 80 mln EUR, a także Algieria i Arabia Saudyjska po około 2% i odpowiednio 50 mln EUR oraz 48 mln EUR.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!