| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny wołowiną

W okresie czterech miesięcy 2021 roku Polska była trzecim w Unii Europejskiej eksporterem wołowiny do krajów trzecich, po Irlandii i Hiszpanii.

Polski handel zagraniczny wołowiną
Jednak większość wolumenu asortymentu wołowego - 85% wysyłanego z Polski kierowana była do krajów UE. W pierwszych czterech miesiącach 2021 r. z kraju wywieziono 147 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych w ekwiwalencie tusz, czyli mniej o 2% niż przed rokiem. Przychody z eksportu produktów wołowych wyniosły 487 mln EUR - 2,2 mld zł wobec 488 mln EUR - 2,1 mld zł przed rokiem.
 
Przedmiotem wysyłki było przede wszystkim mięso wołowe - 90% udziału, którego wyeksportowano 115 tys. ton w wadze produktu, a zatem mniej o 5% niż w tym samym okresie 2020 r. Odbiorcami mięsa wołowego były przede wszystkim kraje UE-27 - 86% udziału w wolumenie, m.in.: Włochy i Niemcy - po 19% udziału, odpowiednio 22 tys. ton i 21 tys. ton, Niderlandy – 10% i 12 tys. ton), Hiszpania i Francja - po 6% i po 7 tys. ton), a spoza UE – Wielka Brytania – 4% i 5 tys. ton, Izrael – 3% i 3 tys. ton, Japonia – 2% i 2 tys. ton.
 
W okresie styczeń–kwiecień 2021 r. na względnie niskim poziomie kształtował się przywóz produktów wołowych do Polski, których zaimportowano 15 tys. ton w ekwiwalencie tusz za 53 mln EUR - 239 mln zł, odpowiednio o 0,4% mniej i o 4% więcej niż przed rokiem. W wolumenie przywozu 56% stanowiło mięso, a 39% – bydło żywe. Dodatnie saldo obrotów produktami wołowymi i cielęcymi osiągnęło w wolumenie 132 tys. ton, a zatem mniej o 3% niż przed rokiem, a w ujęciu wartościowym – o 1% do 435 mln EUR.

 


Tagi:
źródło: