| Autor: mikolaj

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

W dniu 29 stycznia 2014 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Nowelizacja wprowadza rozwiązania legislacyjne w zakresie organizacji rynku mleka - minimalizujące ustawowe ograniczenia związane z dysponowaniem indywidualnymi kwotami mlecznymi.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

W opinii autorów projektu ustawy uzasadnione jest zminimalizowanie ustawowych ograniczeń związanych z dysponowaniem kwotą mleczną indywidualną w przypadku otrzymania przez producenta dodatkowej kwoty z krajowej rezerwy, przez zniesienie:

1) zasady dotyczącej potrącania na rzecz krajowej rezerwy 5% kwoty indywidualnej stanowiącej przedmiot umowy zbycia,

2) ustawowego zakazu zbycia oraz oddania w używanie całości lub części kwoty indywidualnej przed upływem 2 lat od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy – poprzez ograniczenie tego zakazu jedynie do wielkości kwoty przyznanej z krajowej rezerwy.

W tym kontekście zaznaczyć należy, że z tytułu nadprodukcji mleka w bieżącym rok kwotowym 2014/2015 (kwiecień 2014 r. – marzec 2015 r.), - z uwagi na bardzo wysoką dynamikę skupu mleka - prognozowane jest najwyższe od początku funkcjonowania systemu kwot mlecznych w Polsce (od dnia 1 maja 2004 r.) przekroczenie kwoty krajowej dostaw i wynikające z tego przekroczenia opłaty za nadprodukcję należne od producentów. Podkreślenia wymaga, że system kwot mlecznych będzie obowiązywał do dnia 31 marca 2015 r.


Tagi:
źródło: