| Autor: redakcja1

Prognoza sytuacji na światowym rynku mleka

Na rynku światowym utrzymuje się zwyżkowa tendencja w produkcji mleka. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) prognozuje, że w 2018 r. globalna produkcja surowca osiągnie poziom prawie 827 mln ton, tj. o 2% wyższy niż w 2017 r.

Prognoza sytuacji na światowym rynku mleka
Produkcja zwiększy się prawdopodobnie we wszystkich najważniejszych regionach świata, przy czym w największym stopniu w Azji o 3,5% do 334 mln ton, a także w Europie o 1% do 226 mln ton i w obu Amerykach o 1% do 190 mln ton. Szacowany jest również wzrost produkcji w Afryce o 1% do 45,6 mln ton i Oceanii o 1% do 31 mln ton.
 
W Unii Europejskiej dalsze zwiększenie się wydajności mlecznej w 2018 r. o 1% do 7 151 kg/szt. zrekompensuje nieznaczną redukcję stada bydła mlecznego o 0,3% do 23 mln szt. Jednak z uwagi na suszę oraz brak pasz objętościowych, unijna produkcja mleka może być tylko o 0,6% - 1 mln ton większa od notowanej w 2017 r. i wynieść 166,6 mln ton.
 
FAO przewiduje, że w 2018 r. światowa konsumpcja mleka i produktów mlecznych może wynieść 108,3 kg na osobę w porównaniu do 107,4 kg szacowanego na 2017 r. – wzrost o 0,9%. W wyniku czego globalny eksport produktów mlecznych może się ukształtować w granicy 74,5 mln ton, tj. o 2,5% wyższym niż w 2017 r.


Tagi:
źródło: