| Autor: redakcja1

Prognoza sytuacji na unijnym rynku mleka

Unia Europejska należy do najważniejszych globalnych producentów i eksporterów mleka oraz produktów mlecznych.

Prognoza sytuacji na unijnym rynku mleka
Według danych Komisji Europejskiej w całym 2021 r. na rynku unijnym nastąpiła nieznaczna obniżka produkcji mleka. Komisja Europejska ocenia, że w 2021 r. w UE-27 produkcja mleka krowiego uległa zmniejszeniu o 0,3% do 153,9 mln ton. Rosnące koszty produkcji doprowadziły do wyższego niż oczekiwano spadku pogłowia krów w UE-27 w 2021 r., tj. o 1,5% do 20 mln szt. i spowolnienia dynamiki wzrostu mleczności do 1,2% – 7 562 kg/szt. W efekcie czego unijne dostawy mleka do skupu w całym 2021 r., po raz pierwszy od 2009 r., uległy spadkowi o 0,4% do 144,9 mln ton.

Komisja Europejska szacuje, że w 2022 r. – przy dalszej redukcji pogłowia krów o 1% do 19,8 mln szt. oraz nieco mniejszej niż przed rokiem dynamice wzrostu wydajności mlecznej o 1,0%, do 7 635 kg/szt. – unijna produkcja surowca prawdopodobnie utrzyma się na poziomie z 2021 r. i wyniesie 153,9 mln ton. W wyniku dostawy mleka do skupu na rynku unijnym w 2022 r., po prognozowanej zniżce w pierwszej połowie roku i nieznacznym wzroście w drugiej połowie, prawdopodobnie nie ulegną zmianie i podobnie jak w 2021 r. mogą wynieść 144,9 mln ton.


 


Tagi:
źródło: