| Autor: redakcja1

Dodatkowe wsparcie dla producentów mleka?

We wrześniu br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu rezolucji wzywającej Radę Ministrów do podjęcia pilnych działań wspierających producentów mleka – podaje FAMMU/FAPA.

Dodatkowe wsparcie dla producentów mleka?
Zwrócono w niej uwagę na wyjątkowo trudną sytuację producentów mleka borykających się z takimi problemami jak: 25% zniżka cen skupu mleka, przedłużenie funkcjonowania rosyjskiego embarga, które uniemożliwia wywóz polskich przetworów mlecznych na rynek rosyjski, brak odszkodowań za straty doznane w wyniku suszy, destabilizację na rynku mleka w Polsce w wyniku importu mleka surowego oraz konieczność zapłacenia kar za przekroczenie kwot mlecznych przez 63,5 tys. zł o łącznej wysokości 660 mln PLN.
 
W związku z trudną sytuacją na runku mleka posłowie zwrócili się do Rady Ministrów o pilne podjęcie działań wspierających producentów umożliwiające zachowanie produkcji mleka. W tym szczególnie o:
  • Wystąpienie do KE o zmianę rozporządzenia, tak, aby możliwe było wprowadzenie trzyletniego okresu zawieszania pobierania opłat z tytułu kar za przekroczenie kwot mlecznych oraz sfinansowanie tych opłat z budżetu państwa.
  • Ograniczenie wielkości importu mleka surowego do Polski oraz wyeliminowanie nieuczciwych praktyk ze strony sieci handlowych, zagrażających stabilności na rynku mleka.
  • Zwiększenie wsparcia dla sektora produkcji mleka ze środków KE z tytułu zagrożeń na rynku mleka.
Przyjęcie rezolucji poprzedziła dyskusja w Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posłowie koalicji stwierdzili, że zarówno założenia jak i czas złożenia rezolucji ma charakter polityczny. Mimo to sygnalizowali m.in. zmniejszenie laktacji krów o 10% spowodowany suszą oraz niedostatek i niską, jakość pasz zmagazynowanych na okres zimowy.
 
W inny sposób rezolucję oceniali posłowie opozycji. Według nich rezolucja może pomóc ministrowi Sawickiemu w brukselskich negocjacjach o zwiększenie wsparcia dla polskich producentów mleka. Podział zaproponowanej do tej pory pomocy jest niesprawiedliwy dla Polski, gdyż brana jest po uwagę jedynie wysokość kwoty mlecznej, a nie skutki suszy - informuje FAMMU/FAPA.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!