| Autor: redakcja1

Rosyjski rynek mleka

Według danych rosyjskiego Ministerstwa Rolnictwa, w 2018 r. produkcja mleka w tym kraju zwiększyła się o 1,5% do 30,6 mln t.

Rosyjski rynek mleka
Ministerstwo przewiduje, że w 2019 r. zwyżka produkcji mleka przyspieszy do 2,8% co oznaczałoby poziom 31,1 mln t. Warto przy tym zauważyć, że pogłowie krów na koniec 2018 r. było o 0,8% niższe niż przed rokiem, czyli wyniosło 8,2 mln szt.
 
Minister Patruszew zaznaczył, że rozwój przemysłu mleczarskiego jest priorytetem dla rządu, a aktywna pomoc wspierała pozytywną dynamikę produkcji surowca. W 2018 r. wsparcie krajowe dla przemysłu obejmowało dotacje na inwestycje i pożyczki krótkoterminowe, dotacje na zwrot nakładów inwestycyjnych dla gospodarstw mleczarskich oraz dotacje na zwiększenie wydajności w hodowli bydła mlecznego. Poza tym, w obrębie programu w 2018 r. rząd zapewnił wsparcie w postaci dotacji dla 3 tys. małych gospodarstw rolnych i nowych rolników, wśród których 60% beneficjentów stanowiły gospodarstwa mleczarskie.
 
W sumie, rząd rosyjski przeznaczył ponad 28,3 mld rubli - 452,5 mln USD na rozwój przemysłu mleczarskiego. Minister Patruszew powiedział, że wszystkie wymienione przez niego programy wsparcia krajowego dla producentów mleka będą kontynuowane w 2019 r. Ponadto rząd rozszerzy obszar objęty wsparciem na budowę zakładów produkujących mleko w proszku w standardzie dla niemowląt.
 
Warto jednak zaznaczyć, że wg danych spożycie mleka i produktów mleczarskich w Rosji w 2018 r. zmniejszyło się o 1,9% do 226,5 kg/mieszkańca rocznie. Oznacza to, że miniony rok był piątym z rzędu, kiedy konsumpcja malała.
 
Rządowe środki wsparcia pomogą zwiększyć produkcję mleka, jak również obniżyć import produktów mlecznych do Rosji, gdyż potrzebuje ona zwiększenia eksportu produktów mleczarskich, który w 2018 r. zmalał o 12% do 243,5 mln USD.
 
Dlatego też do 2025 r. rosyjski eksport mleka zwiększy się do 1 mld USD, czyli ponad 4-krotnie względem 2018 r. Zwłaszcza, że Rosja powinna zbadać nowe rynki, aby osiągnąć swoje cele.


Tagi:
źródło: