| Autor: redakcja1

Skup mleka w Polsce

W Polsce od wielu lat obserwowana jest systematyczna zwyżka skupu mleka. Średnioroczny wzrost skupu wynosił zawsze około 2%, jednak w roku 2021 skup aż tak się nie zwiększył w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniósł 0,4%.

Skup mleka w Polsce
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego meldunkowy skup mleka w lipcu 2022 roku wyniósł 1 073 mln litrów. W czasie od stycznia do lipca 2022 r. w Polsce skupiono 7 383 mln litrów mleka.

Skup mleka w lipcu był większy o 1,3% od skupu odnotowanego w czerwcu, a także o 3,5% niż w lipcu 2021 r. W obrębie siedmiu miesięcy 2022 roku skupiono o 2,3% więcej mleka niż w porównywalnym okresie 2021 roku

W okresie styczeń – lipiec 2022 r. najwięcej mleka ubyło z województw: wielkopolskiego - 354,1 mln litrów, warmińsko-mazurskiego - 337,0 mln litrów oraz kujawsko-pomorskiego - 336,4 mln litrów. Najwięcej mleka z innych województw trafiło do województwa podlaskiego - 1 201,1 mln litrów.


Tagi:
źródło: