| Autor: mikolaj

Spadek importu wołowiny do UE

Wg danych Eurostat, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2014 r. import nieprzetworzonego mięsa wołowego do Unii Europejskiej osiągnął poziom 97 tys. t i był o 4% mniejszy niż w analogicznym okresie roku 2013 r.

Spadek importu wołowiny do UE

Import wołowiny do UE

W tym samym czasie o 5% wzrósł wolumen przywozu mięsa świeżego lub schłodzonego, wynosząc 59 tys. t. W segmencie mięsa mrożonego odnotowano znaczny, 15-procentowy, spadek. Wolumen importu tego rodzaju mięsa wyniósł 39 tys. t. W rezultacie w strukturze importu zwiększył się udział wołowiny świeżej lub schłodzonej (z 54% do 60%), natomiast udział mięsa mrożonego spadł o 5 punktów procentowych, do poziomu 40%.

Jak wskazują analitycy Banku BGŻ w okresie I-VI 2014 r. największymi dostawcami nieprzetworzonej wołowiny na rynek UE były: Brazylia oraz Urugwaj. Sprzedaż z Brazylii na rynek europejski wyniosła 32 tys. t., kształtując się na tym samym poziomie, co rok wcześniej.

Eksport z Urugwaju spadł o 13%, osiągając 20 tys. t. W opisywanym okresie nastąpił wzrost o 30% przywozu z Australii. Import z tego kraju wyniósł 11 tys. t. Swoją sprzedaż na rynek UE zwiększyły też USA, o 5%, do poziomu 8,5 tys. t.

W I półroczu 2014 r. odnotowano mniejszy przywóz z Argentyny. Z tego kraju trafiło do UE 15 tys. t, o 16% mniej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Jest to związane z sytuacją na krajowym rynku mięsa wołowego. Rząd argentyński, z uwagi na znaczny wzrost cen, od początku roku podejmuje działania mające zahamować eksport, co w rezultacie ma zwiększyć podaż mięsa na rynku krajowym i zahamować dalszy wzrost cen.


Tagi:
źródło: