| Autor: redakcja1

Spadek skupu bydła

W 2018 r. skupiono 634,8 tys. t bydła wagi żywej, czyli mniej o 4,1% niż w roku poprzednim, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wyprodukowały 194 tys. t wołowiny, co oznacza spadek o 4,8%.

Spadek skupu bydła
Niemniej jednak cena skupu bydła wyniosła w tym okresie 6,60 zł/kg i była o 4,4% większa niż przed rokiem, a w grudniu 2018 r. – 6,54 zł/kg, tj. niższa o 2,1% w porównaniu z grudniem 2017 r.
 
W grudniu 2018 r. cena skupu młodego bydła wyniosła 6,78 zł/kg i była o 0,4% większa niż przed miesiącem, a o 1,7% mniejsza niż w grudniu 2017 r. Rentowność produkcji, która jest mierzona relacją cen żywiec:mieszanka B2 dla opasów w pierwszych dwóch miesiącach 2018 r. była korzystniejsza niż w porównywalnych okresach roku poprzedniego, w marcu br. była niższa niż przed rokiem, a w okresie kwiecień-maj 2018 r. była podobna do tej w analogicznych okresach roku poprzedniego, z kolei w okresie czerwiec-grudzień 2018 r. pogorszyła się.


Tagi:
źródło: