| Autor: redakcja1

Struktura stada bydła ogółem

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu 2021 r. spadł udział pogłowia bydła w wieku 1-2 lata o 3 p. proc oraz krów o 3,1 p. proc., a w grupie cieląt jak i pozostałego pogłowia bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 2 lat i więcej zwiększył się on odpowiednio o 1,8 p. proc. i 4,3 p. proc.

Struktura stada bydła ogółem
W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2022 r. wynosił:
  • cielęta w wieku poniżej 1 roku – 29,7%,
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 26%,
  • krowy – 34,3%,
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 10%.
Jak wynika ze wstępnych danych dotyczących handlu zagranicznego w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. import bydła wyniósł 131,3 tys. sztuk i zwiększył się o 51,7% w stosunku do porównywalnego okresu.

Eksport bydła kształtował się na poziomie 67,3 tys. sztuk i był mniejszy o 32,7% niż w tym samym okresie przed rokiem.


Tagi:
źródło: