| Autor: redakcja6

Napięta sytuacja na rynku wołowiny w UE w 2013 i 2014 roku

Komisja Europejska w wydanym niedawno raporcie rocznym dotyczącym prognoz produkcji w sektorze rolnym, zwróciła szczególną uwagę na napięte relacje popytowo-podażowe na rynku wołowiny w Unii Europejskiej – poinformował Bank BGŻ.

Napięta sytuacja na rynku wołowiny w UE w 2013 i 2014 roku
Napięta sytuacja spowodowana jest 3,8-procentowym spadkiem produkcji w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2013 roku wobec analogicznego okresu 2012 roku. Na podstawie tych danych Komisja Europejska ocenia, iż łączna produkcja mięsa wołowego w ubiegłym roku ukształtowała się na poziomie 7,6 mln ton, czyli o 2,7% niższym w skali roku.
 
Ponadto, Komisja Europejska wskazuje na niższe o 5,7% uboje w kategorii jałówek w pierwszym półroczu 2013 roku. Zdaniem ekspertów, daje to podstawę do przypuszczeń, że więcej zwierząt zostało przeznaczonych do celów rozrodczych, a to przełoży się na przyrost produkcji w bieżącym roku. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, Komisja Europejska zakłada w 2014 roku zwiększenie produkcji wołowiny na terenie krajów Wspólnoty o 0,7% w skali roku.
 
Prognozowany wzrost byłby wynikiem obserwowanej obecnie odbudowy pogłowia bydła w Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu, w okresie od maja do końca czerwca 2013 roku w 11 państwach członkowskich, w których łączna ilość bydła stanowi 70% produkcji unijnej, nastąpił 0,8-procentowy wzrost liczebności zwierząt w skali roku. Należy jednak zaznaczyć, że taka odbudowa wynikała głównie ze znacznego wzrostu u pięciu głównych unijnych producentów bydła.
 
Największą dynamikę wzrostu zaobserwowano w Holandii, gdzie produkcja w ciągu roku zwiększyła się o 3,1% do poziomu 121 tys. sztuk. Drugie miejsce pod tym względem zajęły Włochy – wzrost o 2,4% do 139 tys. sztuk, a następne: Irlandia ze wzrostem o 2,2% do 148 tys. sztuk oraz Polska – wzrost o 1,4% do 82 tys. sztuk. Warto zauważyć, iż wzrosty te były wynikiem spadku produkcji w pozostałych państwach członkowskich, głównie we Francji będącej krajem z największym udziałem pogłowia bydła w Unii Europejskiej.
 
Jak wyliczają analitycy Banku BGŻ, istotny wpływ mają również zmiany w obrębie wywozu wołowiny na rynki krajów trzecich. Pod tym względem od 2012 roku obserwowane są tendencje spadkowe dla wywozu nieprzetworzonego mięsa wołowego. Natomiast z danych Eurostat wynika, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2013 roku obserwowano kontynuację tendencji malejącej i 29-procentowy spadek eksportu w omawianym okresie ubiegłego roku. Odwrotnie kształtuje się przywóz wołowiny, który w tym czasie wzrósł o 15% w relacji rocznej.
 
Z prognoz ekspertów wynika, iż takie czynniki podażowe wskazujące na mniejszą dostępność wołowiny na unijnym rynku przyczynią się do utrzymywania cen wołowiny na stosunkowo wysokim poziomie.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!