| Autor: redakcja1

Unijna produkcja mleka

W grudniu 2020 r. w UE-27 pogłowie krów mlecznych liczyło 20,6 mln szt. i było o 1% niższe niż w grudniu 2019 r.

Unijna produkcja mleka
Wśród liczących się unijnych producentów mleka obniżka liczebności stada krów mlecznych nastąpiła m.in. w Niemczech o 2,2% do 3,9 mln szt., we Francji o 0,9% do 3,5 mln szt., w Polsce o 1,9% do 2,1 mln szt., we Włoszech o 0,2% do 1,9 mln szt. i w Niderlandach o 1,3% do 1,6 mln szt., a wzrost w Irlandii o 2,1% do 1,5 mln szt.
 
Komisja Europejska ocenia, że w 2021 r. w UE-27 produkcja mleka prawdopodobnie zwiększy się o 0,8% do 156,2 mln ton. Przewidywany tegoroczny spadek pogłowia krów w UE-27 o 0,9% do 20,1 mln szt. może zostać zrekompensowany dalszą zwyżką mleczności o 1,6% do 7 624 kg/szt. W efekcie czego unijne dostawy mleka do skupu w 2021 r. prawdopodobnie wzrosną o 0,8% do 146,6 mln ton.


Tagi:
źródło: