| Autor: redakcja12

W okresie trzech lat liczba gospodarstw utrzymujących krowy spadła o blisko 90 tysięcy

Według danych pochodzących z opublikowanego (30.11) przez GUS raportu „Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r.” w 2016 r. chowem i hodowlą krów zajmowało się 267 tys. gospodarstw. Oznacza to zmniejszenie o 89,6 tys., czyli o 25%, wobec 2013 r.

W okresie trzech lat liczba gospodarstw utrzymujących krowy spadła o blisko 90 tysięcy
Najbardziej spadła liczba gospodarstw najmniejszych, które utrzymały tylko 1 lub 2 krowy – o 39%, tj. 76,7 tys. (86% całkowitego spadku). W latach 2014-2016 liczba gospodarstw utrzymujących od 3 do 9 krów zmniejszyła się o 10%, a utrzymujących 10 i więcej krów spadła o zaledwie 5%. Przeciętnie w kraju, wśród gospodarstw utrzymujących krowy, 44% posiadało 1 lub 2 sztuki, 28% od 3 do 9 sztuk, a 28% - 10 i
więcej sztuk. Oznacza to, że w okresie trzech latach, odsetek gospodarstw utrzymujących 10 lub więcej krów zwiększył się o 6 p.p.
 
Jak podkreśla ekspert BGŻ BNP Paribas, w gospodarstwach, które utrzymywały 1 lub 2 krowy znajdowało się 6,5% krajowego pogłowia krów, w gospodarstwach posiadających od 3 do 9 krów odsetek ten stanowił 16,1%, a w jednostkach utrzymujących 10 i więcej krów -77,4% pogłowia krów. W analizowanym okresie, w gospodarstwach utrzymujących krowy, zwiększyła się obsada krów na 100 ha UR, z 45,5 szt. w 2013 r. do 50,9 szt. w 2016 r.
 
Liczba gospodarstw zajmujących się chowem i hodowlą krów zmniejszyła się we wszystkich województwach, a najgłębszy spadek odnotowano w południowo-wschodniej Polsce – w woj. podkarpackim o 35%, a w lubelskim o 32%. Natomiast w najmniejszym stopniu zmniejszyła się liczba gospodarstw w północno-wschodniej Polsce – w woj. warmińsko-mazurskim o 10%, w woj. podlaskim o 15% – a także w woj. lubelskim o 16% i woj. mazowieckim o 17% . Powyższe dane potwierdzają tezę o dynamicznym procesie restrukturyzacji gospodarstw mleczarskich, którego przejawem
jest spadająca liczba gospodarstw najmniejszych (utrzymujących 1 lub 2 krowy) przy jednoczesnym, w latach 2014-2016, wzroście o 12% wolumenu skupionego mleka.
 
Należy przypomnieć, że w latach 2015- 2016 ceny skupu mleka były odpowiednio o 17,5 i 19,0% niższe niż w 2014 r. Można przypuszczać, że obserwowany niski poziom cen uzyskiwanych przez producentów za skupowane mleko był jednym z podstawowych czynników determinujących podjęcie przez gospodarstwa utrzymujące niewielką liczbę krów decyzji o rezygnacji z tego typu produkcji.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!