| Autor: mikolaj

W ostatniej dekadzie produkcja mleka systematycznie rosła. W 2014 r. wyniosła 572 mln ton

Światowa produkcja mleka w ostatnim dziesięcioleciu sukcesywnie wzrastała. Według danych Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), w 2014 r. wyniosła ona 571,9 mln t i była o 3,7% wyższa aniżeli w 2013 r. Był to wzrost o 1,8 p.p. szybszy niż przeciętnie w poprzednich dziesięciu latach (2004-2013).

W ostatniej dekadzie produkcja mleka systematycznie rosła. W 2014 r. wyniosła 572 mln ton

Produkcja mleka na świecie

Największy wzrost zanotowano w przypadku Chin oraz Nowej Zelandii, w których to w 2014 r. produkcja mleka była odpowiednio o 8,5% i 8,4% wyższa niż w 2013 r. i wyniosła 38,8 mln t w przypadku Chin oraz 21,89 mln t w Nowej Zelandii. Jednocześnie należy zauważyć, że wzrost ten był prawie o 4 p.p. wyższy aniżeli średni poziom zmian z ostatnich dziesięciu lat.

Produkcja mleka w UE na poziomie 151,3 mln ton

W przypadku największego światowego producenta, jakim jest UE, w ostatnim roku produkcja mleka wzrosła do 151,3 mln t i była o ponad 4,4% większa niż w roku poprzednim. Nieco wolniej rosła produkcji mleka w Brazylii. Według danych USDA w 2014 r. wzrosła ona o 2,7% do 33,4 mln t. W przypadku Stanów Zjednoczonych (drugiego największego producenta) w 2014 r. produkcja mleka wyniosła 93,5 mln t i była o 2,2 mln t większa (o 2,4%) niż w 2013 r.

Według prognoz USDA światowa produkcja mleka w 2015 r. będzie nadal rosła (wzrost do ok. 579,6 mln t), aczkolwiek tempo wzrostu będzie niższe i osiągnie poziom 1,4% r/r.

Jak zauważa Bank BGŻ BNP Paribas, największa zmiana prognozowana jest w Brazylii, gdzie w 2015 r. wyprodukowane może zostać o 2,7% (900 tys. t) więcej mleka niż w 2014 r. Wzrost ten będzie jednak wolniejszy niż w latach ubiegłych. Mimo że w pierwszych czterech miesiącach br. produkcja mleka w UE była o ok. 1% mniejsza niż w tym samym okresie rok wcześniej, prognozy wskazują, że do grudnia br. sytuacja ta ulegnie zmianie. W konsekwencji w 2015 r. produkcja będzie na podobnym poziomie jak w 2014 r. (wzrost o 0,3%).

Podobnie jak w UE, niewielki wzrost produkcji prognozowany jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 2015 r. wyprodukowane może zostać 94,71 mln t mleka czyli o 1,25 mln t więcej niż w ubiegłym roku, co wskazuje na wzrost o 1,3%. Wzrost ten nie będzie odbiegał od średniego poziomu zmian z ostatniego dziesięciolecia. W 2015 r. wzrośnie również produkcja mleka w Chinach, jednakże nie będzie to duża zmiana, gdyż oscylować będzie w granicach 0,8% w porównaniu do ubiegłego roku. Również niewielki wzrost produkcji mleka, bo jedynie o 1%, prognozowany jest w Australii.

Według prognoz USDA w 2015 r. znacznie, bo o 9% spadnie produkcja mleka w Argentynie. Wpływ na to mają m.in. niekorzystne warunki atmosferyczne z początku tego roku. Pomimo suszy w okresie styczeń-maj produkcja mleka w Nowej Zelandii była o ok. 1% wyższa niż w roku poprzednim. Jednakże USDA prognozuje, że w kolejnych miesiącach produkcja ta będzie mniejsza niż w 2014 r. i w konsekwencji roku zakończy się spadkiem wielkości produkcji mleka w tym kraju o 1% do 21,7 mln t Jednocześnie prognozy wskazują, że spadek produkcji mleka w 2015 r. zaobserwujemy również w Rosji. W kraju tym produkcja może spaść nawet o 1 mln t, czyli o 3,5% w porównaniu do 2014 r.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!