| Autor: mikolaj

Wsparcie dla producentów mleka wyniesie 0,015 zł/kg

Agencja Rynku Rolnego ustaliła wysokość wsparcia przysługującego na kilogram mleka w ramach tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych.

Wsparcie dla producentów mleka wyniesie 0,015 zł/kg

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 141) Agencja Rynku Rolnego poinformowała, że wysokość wsparcia przysługującego na kilogram mleka wyniesie 0,014962 zł.

Przypomnijmy, iż nabór wniosków na omawianą pomoc trwał od 18 lutego do 18 marca 2016 r. W tym czasie producenci mleka i świń mogli składać dokumenty w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego.Tagi:
źródło: