| Autor: redakcja1

Wzrost pogłowia bydła

W grudniu 2019 r. pogłowie bydła ogółem liczyło 6261,6 tys. szt. i było o 1,3% wyższe niż w porównywalnym okresie 2018 roku.

Wzrost pogłowia bydła
Zwiększyła się liczebność większości grup użytkowych, z wyjątkiem krów. Wyniki badania wykazały w obrębie roku obniżkę pogłowia krów o 0,5% do 2406,3 tys. szt. Udział krów w stadzie zmalał o 0,7 p. proc. w ujęciu roku, co może prognozować spadek pogłowia cieląt.
 
Wzrost pogłowia bydła, według stanu w grudniu 2019 r., w przekroju terytorialnym wystąpił w 12 województwach, największy w warmińsko-mazurskim o 4,7%, dolnośląskim o 4,1% oraz pomorskim o 3,9%.
 
Populacja bydła obniżyła się w czterech województwach, najbardziej w podkarpackim o 8% i małopolskim o 2%. W pozostałych pogłowie bydła ogółem zmalało o 2%. Województwo podlaskie charakteryzuje się, podobnie jak w latach wcześniejszych, najwyższą obsadą bydła na 100 ha UR, która wynosiła 93 szt. przy średniej krajowej 42,6 szt.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!