| Autor: redakcja1

Zwalczanie chorób bydła – nowe programy dobrowolne

Będą programy zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu u bydła IBR/IPV oraz wirusowej biegunki choroby błon śluzowych (BVD MD).

Zwalczanie chorób bydła – nowe programy dobrowolne
Zarząd KRIR w swojej opinii pozytywnie odniósł sie do projektu rozporządzenia.
 
Natomiast zwrócił uwagę, co do jego skutecznej realizacji ze względu na znaczne koszty z tym związane ponoszone wyłącznie przez rolników zgodnie z ust. 4 art. 57d ww. ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539, z późn. zm.).
 
Zdaniem Zarządu, pomimo zapisów art. 57d ww. ustawy dotyczącego kosztów finansowania Programu, powinno przewidzieć się rozwiązanie pozwalające na wprowadzenie partycypowania i dofinansowania kosztów Programu z budżetu państwa dla rolników, np. z działań PROW, chcących wziąć udział w programie.
 
Należałoby przypomnieć jak uregulowania prawne na przestrzeni ostatnich lat ulegały zmianom. Na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369, późn. zm.), IBR/IPV podlegało obowiązkowi zwalczania.
 
Natomiast ustawą z dnia 25 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U Nr 129, poz.1438), zmieniona została klasyfikacja prawna choroby. W akcie tym IBR/IPV umieszczono w załączniku nr 2 do ustawy, w którym zawarty był wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających jedynie obowiązkowi rejestracji.
 
Trzy lata później, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008, Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) utrzymała obowiązek rejestracji IBR/IPV (załącznik nr 3 do tej ustawy), zakazując jednocześnie szczepień́ przeciwko tej chorobie (załącznik nr 4 do tej ustawy). Zmiana do ww. ustawy z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005, Nr 23, poz. 188) zniosła zakaz szczepień́ przeciwko IBR/IPV, utrzymując obowiązek rejestracji choroby. Taki stan prawny obowiązuje do dnia dzisiejszego.
 
Od 2010 r., na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń́ zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 282, poz. 2813, z późn. zm.), w kierunku IBR/IPV prowadzone są̨ badania kontrolne (monitoring).
 
Natomiast prawodawstwo unijne z zakresu wydatków w dziedzinie weterynarii nie przewiduje możliwości uzyskania współfinansowania realizacji takiego programu ze środków Unii Europejskiej.
 
To samo tyczy także BVD MD.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!