| Autor: redakcja1

Wzrost dopłat do wszystkich sztuk bydła

Od 2015 r. w ramach systemu wsparcia bezpośredniego stosowane są dwie płatności związane z produkcją w sektorze bydła: płatność do bydła i płatność do krów. Obecnie płatność do bydła przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 sztuki bydła (dowolnej płci) w wieku nieprzekraczającym 24 miesięcy.

Wzrost dopłat do wszystkich sztuk bydła
Przyznawana jest do liczby sztuk zwierząt kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, nie większej jednak niż 20 sztuk. Stawka tej płatności za 2017 r. wyniosła 291,03 zł/szt. Z kolei płatność do krów przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 krowy w wieku ponad 24 miesięcy. Przyznawana jest do liczby sztuk zwierząt kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, nie większej jednak niż 20 sztuk. Stawka tej płatności za 2017 r. wyniosła 371,46 zł/szt.
 
Zmiany w zasadach przyznawania płatności do bydła i płatności do krów, które mają zastosowanie od 2017 r., polegały na obniżeniu limitów ilościowych, tj. liczby sztuk zwierząt w gospodarstwie, które mogą zostać objęte daną płatnością (z 30 do 20 szt.). Zostały one wprowadzone po zastrzeżeniach Komisji Europejskiej do wdrożonych w Polsce instrumentów wsparcia związanego z produkcją. Uwzględnienie uwag Komisji pozwoliło na kontynuowanie stosowania płatności związanych z produkcją, w tym płatności do bydła i płatności do krów.
 
Resort rolnictwa informuje, że mimo obniżenia limitów ilościowych, na finansowanie płatności do bydła i płatności do krów nadal przeznaczane są tej samej wysokości kwoty (łącznie ok. 327 mln euro/rok). Dzięki temu grupa gospodarstw, w której odnotowuje się systematyczny spadek liczby zwierząt, otrzymuje wyższy poziom wsparcia w przeliczeniu na sztukę zwierzęcia. Wprowadzone zmiany powodują lepsze ukierunkowanie pomocy na tę cześć sektora, której sytuacja ekonomiczna jest najtrudniejsza i w której występuje szczególne zagrożenie spadku produkcji.
 
Zgodnie z przepisami UE dobrowolne wsparcie związane  z produkcją ma na celu wsparcie sektorów, które mają szczególne znaczenie gospodarcze, środowiskowe lub społeczne i które znajdują się w trudnej sytuacji. Płatności te nie mogą stymulować wzrostu produkcji rolnej, a jedynie przeciwdziałać tendencjom spadkowym.
 
Takiej odpowiedzi udzielił resort rolnictwa na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej w sprawie zwiększenia dopłat do wszystkich sztuk bydła.


Tagi:
źródło: