Bioasekuracja podstawą ochrony przed afrykańskim pomorem świń

W związku z informacjami o wystąpieniu kolejnych przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń w Polsce, za ochronę stada przed wirusem afrykańskiego pomoru świń odpowiada przede wszystkim właściciel gospodarstwa i to on musi podjąć takie działania, które nie dopuszczą do rozprzestrzenienia się choroby na teren fermy.

Bioasekuracja podstawą ochrony przed afrykańskim pomorem świń
Wymagania dotyczące bioasekuracji na terenach objętych ASF zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju WSI z dnia 12 lipca 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015–2018:
  1. zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie
    w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem;
  2. wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
  3. przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);
  4. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
  5. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
  6. utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;
  7. zapewnienie aby:
a) osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,
b) do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,
c) osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego.
 
Bioasekuracja trzody chlewnej na poziomie ferm to działania, które mają zapobiegać przedostawaniu się infekcji do budynków fermy oraz umożliwiające ich kontrolę na jej terenie. Każde gospodarstwo powinno zatem dołożyć wszelkich starań by podjęte czynności były jak najbardziej efektywne i zapobiegły dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby.
 
Za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.


Tagi:
źródło: