| Autor: redakcja1

Będzie wsparcie na rynku mleka w Polsce

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych został przekazany projekt rozporządzenia rady ministrów w kwestii realizacji pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

Będzie wsparcie na rynku mleka w Polsce
Projekt rozporządzenia wdraża rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1613 z dnia 8 września 2016 r. Pomoc ta została uruchomiona przez Komisję Europejską w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych.
 
Na mocy rozporządzenia Komisja Europejska udostępniła państwom członkowskim UE środki w łącznej kwocie 350 mln EUR, w tym Polsce 22,67 mln EUR - 98,69 mln PL. Według projektu rozporządzenia pomoc finansowa ma zostać przyznana producentowi mleka w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych lub buhaja czystorasowego rasy mięsnej, aby umożliwić producentowi przejście na produkcję bydła mięsnego. Zdaniem FAMMU/FAPA, o pomoc mogą ubiegać się producenci trzody chlewnej spełniający określone w projekcie wymagania.


Tagi:
źródło: