jałówki i strony powiązane

 • 2019-12-09

  Sezonowy spadek skupu mleka

  Bydło i mleko

  Na rynku krajowym trwa okres sezonowej obniżki skupu mleka.

 • 2019-11-22

  Spadek skupu mleka

  Bydło i mleko

  Na rynku krajowym trwa okres sezonowego obniżki skupu mleka.

 • 2019-07-09

  Wołowina tanieje w całej Unii

  Bydło i mleko

  Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w połowie czerwca ceny bydła były mniejsze o 11,4% w odniesieniu do poprzedniego roku. Największe różnice, podobnie jak w Unii, mają miejsce w przypadku byków o 15,7%. Potaniały również krowy o 10,6% i młode bydło o 12,7%, a w sporo mniejszym stopniu jałówki - o 3,4%.

 • 2018-12-05

  Ubój bydła i handel produktami wołowymi

  Bydło i mleko

  Liczba ubitych sztuk bydła w okresie pierwszych ośmiu miesiącach 2018 r. zwiększyła się o 4,5% do 1316,4 tys. szt., na co złożył się wzrost ubojów byków o 6%, krów o 3,9%, jałówek o 3,4% oraz spadek ubojów cieląt o 6,9%.

 • 2018-10-30

  Wzrost pogłowia bydła

  Bydło i mleko

  W czerwcu 2018 r. pogłowie bydła ogółem w stosunku z czerwcem 2017 r. zwiększyło się o 0,9% do ponad 6,2 mln szt.

 • 2018-07-26

  Kredyty a susza

  Finanse i prawo

  W związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych banki współpracujące z ARiMR zaoferowały pomoc w formie kredytów preferencyjnych o oprocentowaniu 0,5 % w skali roku.

 • 2018-07-17

  Nowe rozporządzenie o ARiMR – pomoc dla hodowców świń

  Dotacje i dopłaty

  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocowego dla producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w...

 • 2017-07-24

  Do końca lipca można składać wnioski dotyczące refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych

  Bydło i mleko

  Wnioski o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych mogą składać producenci mleka.

 • 2017-07-10

  Będzie udzielana pomoc na zakup jałówek. Rozpoczęto przyjmowanie wniosków

  Bydło i mleko

  Na podstawie § 3 ust. 1a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. z 2017 r., poz.499, z późn. zm.), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że nabór wniosków o udzielenie pomocy...

 • 2017-04-16

  Ceny przetworów mlecznych

  Przetwórstwo spożywcze

  Na europejskich giełdach towarowych w marcu odnotowano wzrost cen masła i serwatki, przy spadkach cen mleka w proszku i serów dojrzewających. Masło podrożało o 5% względem lutego do 4225 EUR/t.

 • 2017-04-06

  Większa produkcja bydła w UE

  Bydło i mleko

  Jak wynika z danych Komisji Europejskiej w 2016 r. produkcja bydła wyrażona w tonach w krajach Wspólnoty (UE-28) wzrosła o 2,6% w odniesieniu do tego samego okresu sprzed roku, przy czym produkcja w sztukach zwyżkowała o 3,1%.

 • 2017-03-22

  W styczniu odnotowano spadek cen skupu mleka i zbytu przetworów mlecznych

  Bydło i mleko

  Na rynku krajowym w styczniu br. odnotowano obniżkę cen skupu mleka oraz cen zbytu przetworów mlecznych. Ceny skupu, po trwających od lipca do grudnia 2016 r. wzrostach, w styczniu br. zmniejszyły się do 132,03 zł/hl, a więc o 2,9% w porównaniu z grudniem, przy wyższych dostawach mleka o 3,4% do 921,6 mln l. W porównaniu ze styczniem 2016 r. skup był o 3,9% większy, a ceny mleka o...

 • 2017-03-03

  Średnioroczna cena skupu mleka w Polsce wyniosła 25,89 euro/100 kg

  Bydło i mleko

  W grudniu 2016 roku kontynuowane były spadki cen skupu mleka oraz cen sprzedaży przetworów mlecznych, głównie cen zbytu przetworów trwałych, w dużej części kierowanych na wywóz. Wpłynęły na to zwiększające się ceny uzyskiwane w eksporcie artykułów mlecznych w drugiej połowie 2016 r., będące odzwierciedleniem poprawy koniunktury na globalnym rynku mleka.

 • 2017-02-15

  Wzrost produkcji unijnego bydła

  Bydło i mleko

  Jak wynika z danych Komisji Europejskiej w okresie od stycznia do końca października 2016 r. produkcja bydła wyrażona w tonach w krajach Wspólnoty (UE-28) wzrosła o 2,4% w odniesieniu do analogicznego okresu sprzed roku, gdzie produkcja w sztukach zwyżkowała o 2,7%.