| Autor: redakcja1

Dopłaty do mokrej kukurydzy – wciąż można składać wnioski

Do 30 października 2023 r. można się ubiegać o dopłaty do mokrej kukurydzy. Dotychczas ARiMR zarejestrowała ponad 100 wniosków.

Dopłaty do mokrej kukurydzy – wciąż można składać wnioski
O pomoc mogą się ubiegać podmioty prowadzące skup kukurydzy lub zajmujące się obrotem nią, które między 15 września a 31 grudnia 2022 r. nabyły od rolników mokre ziarno tej rośliny i w wyniku braku stabilizacji na rynku przez wojnę na Ukrainie poniosły dodatkowe koszty.

Wysokość wsparcia stanowi wynik mnożenia stawki pomocy (200 zł) i liczby ton mokrej kukurydzy nabytej w ww. okresie – nie może jednak przekroczyć iloczynu liczby ton kukurydzy sprzedanej po 15 marca 2023 r. i współczynnika 1,25.

Do 30 października 2023 r. wnioski, z dołączonymi kopiami lub duplikatami faktur VAT potwierdzających nabycie mokrej kukurydzy pomiędzy 15 września a 31 grudnia 2022 r. oraz sprzedaż kukurydzy po 15 marca 2023 r., przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można złożyć osobiście w placówce ARiMR, wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej, za pośrednictwem platformy ePUAP lub skorzystać z usługi mObywatel na stronie gov.pl


Tagi:
źródło: