| Autor: redakcja1

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów

Od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o pomoc dla producentów mleka i świń.

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów
Można będzie składać wnioski o pomoc w ramach poniższych mechanizmów uruchomionych w oparciu o przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń:
 • Pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego,
 • Pomoc dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF) w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego,
 • Pomoc dla producentów świń w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych,
 • Pomoc dla producentów świń na wyrównanie ceny sprzedaży (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF),
Stawki pomocy kształtują się następująco:
 • refundacja do zakupu bydła hodowlanego od 1000 zł do 2500 zł,
  w zależności od kategorii wiekowej oraz 4000 zł w przypadku zakupu buhaja,
 • refundacja do zakupu świń hodowlanych od 150 zł do 350 zł,
  w zależności od kategorii wiekowej oraz 500 zł w przypadku zakupu knura,
 • wyrównanie ceny sprzedaży świń ze strefy objętej restrykcjami z tytułu ASF, nie więcej niż:
 • 2,00 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
 • 1,50 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.
Wnioski o udzielenie pomocy do refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego i świń hodowlanych, producenci będą mogli składać do właściwych ze względu na adres zamieszkania lub siedzibę producenta OT ARR.
 
W przypadku mechanizmu Pomoc na wyrównanie ceny sprzedaży dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF), wnioski o pomoc za poszczególne okresy sprzedaży można składać w terminach:
 • w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 września 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r. – w terminie do dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r.
 • w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. – w terminie do dnia 21 maja 2017 r.,
 • w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. – w terminie do dnia 21 lipca 2017 r.
Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień wpływu tego wniosku do właściwego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!