| Autor: mikolaj

Gospodarzu! Nie zapomnij o złożeniu wniosku o przyznanie dopłat do materiału siewnego

W styczniu Agencja Rynku Rolnego rozpoczęła nabór wniosków w o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Gospodarzu! Nie zapomnij o złożeniu wniosku o przyznanie dopłat do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego

Do 25 czerwca 2017 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W powyższym terminie będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r.:

  • zbóż ozimych,
  • zbóż jarych,
  • roślin strączkowych,
  • ziemniaka,
  • mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka)
Wysokość stawek dopłat obowiązujących w 2017 r. zostanie określona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września. Decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM.

W przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą mogą być objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany.

W 2017 r.
obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty w 2017 r.

Zobacz szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty zostały zamieszczone w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!