| Autor: mikolaj

Niespełna 4 tys. producentów zadeklarowało ograniczenie produkcji mleka

Agencja Rynku Rolnego zakończyła obsługę wniosków na ograniczenie produkcji mleka. O pomoc ubiega się prawie 4 tys. producentów mleka krowiego. Deklaracja produkcji w okresie referencyjnym to 190 mln kg mleka. Zatem planowane przez nich ograniczenie to około 60 mln kg mleka. Stanowi to równowartość pomocy w wysokości około 34 mln zł.

Niespełna 4 tys. producentów zadeklarowało ograniczenie produkcji mleka

Pomoc dla producentów mleka

Wykaz uprawnionych do ograniczenia produkcji zostanie podany po ogłoszeniu decyzji Komisji Europejskiej w zakresie stosowania lub braku współczynnika przydziału. Płatności zostaną zrealizowane po złożeniu wniosku o płatność od 1 lutego 2017 r. Agencja Rynku Rolnego przed dokonaniem płatności jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli.

- Złożonych zostało blisko 4 tysiące wniosków, z czego 3777 otrzymało pozytywną weryfikację – poinformował prezes Agencji Rynku Rolnego Łukasz Hołubowski. Składający wnioski zadeklarowali łączne ograniczenie produkcji w wysokości 60 mln kg mleka, na kwotę przekraczającą 34 mln złotych.

Sekretarz stanu Jacek Bogucki poinformował ponadto, że trwają bardzo szczegółowe konsultacje z rolnikami i organizacjami rolniczymi dotyczące rozdysponowania ponad 22 mln euro przyznanych Polsce na pomoc dostosowawczą.


Przypomnijmy, iż Komisja Europejska zaproponowała w lipcu pakiet wsparcia. 9 września zostały opublikowane dwa rozporządzenia delegowane KE dotyczące pomocy dla producentów mleka w wysokości 500 mln euro. Na ograniczenie produkcji mleka KE przeznaczyła 150 mln euro w skali UE.

Jest to jednak mechanizm dodatkowy, gdyż podstawowy dotyczy tych producentów, którzy chcą produkować mleko. Na pomoc dostosowawczą przeznaczono 350 mln euro, z czego dla Polski przewidziana została kwota 22 670 129 euro. Będzie ona wypłacana producentom mleka lub producentom w innych sektorach hodowlanych, którzy zrealizują jedno lub więcej następujących działań:

1) redukcja produkcji ponad przewidzianą w projekcie rozporządzenia delegowanego dotyczącego pomocy dla dobrowolnej redukcji mleka lub niezwiększanie produkcji,

2) rolnictwo w małej skali,

3) stosowanie ekstensywnych metod produkcji,

4) stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska i klimatu,

5) wdrażanie projektów współpracy,

6) wdrażanie systemów jakościowych mających na celu promocję jakości i wartości dodanej,

7) szkolenia w zakresie instrumentów finansowych i instrumentów zarządzania ryzykiem.Tagi:
źródło: