| Autor: redakcja3

PROW 2014-2020 to nowe szanse i możliwości. ARiMR o Wspólnej Polityce Rolnej

Przez prawie pięćdziesiąt lat oparte na traktatach unijnych główne cele Wspólnej Polityki Rolnej były niezmienne. Kolejne reformy wprowadziły zmiany tylko w instrumentach wykorzystywanych na potrzeby tej polityki. Początkowo elementy polityki rozwoju obszarów wiejskich były częścią WPR. Dopiero w 2000 r. Wspólną Politykę Rolną podzielono na dwa filary i ustanowiono osobną politykę poświęconą wyłącznie rozwojowi obszarów wiejskich.

PROW 2014-2020 to nowe szanse i możliwości. ARiMR o Wspólnej Polityce Rolnej

Mimo, że globalny budżet Unii na Wspólną Politykę Rolną w latach 2014-2020 roku jest o około 12% mniejszy niż na poprzednią "siedmiolatkę", to Polska tego nie odczuje. Dla naszego kraju przypadnie największa pula środków  -  42,4 mld euro i będzie to więcej niż dostaliśmy poprzednio, bo dotychczas na rolnictwo mieliśmy do dyspozycji 39,2 mld euro. 

Na dopłaty bezpośrednie w nowym finansowaniu przypadnie 23,7 mld euro, na PROW 2014-2020 - 13,5 mld euro. Do tego trzeba doliczyć 5,2 mld euro na realizację polityki spójności, która po raz pierwszy, aż w takiej skali przyjdzie finansowo w sukurs obszarom wiejskim i znacząco wpłynie na ich rozwój cywilizacyjny.

Jak tłumaczy minister Stanisław Kalemba, nie ma nic dziwnego w tym, że pieniądze z funduszu spójności są przekazywane na obszary wiejskie, ponieważ to właśnie te tereny stanowią większą część naszego kraju. W ramach wdrażania polityki spójności na obszarach wiejskich 1,7 mld euro zostanie przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i gospodarkę wodną. Kolejne 1,5 mld euro ma wspomóc rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, a pozostałe 2 mld euro mają posłużyć rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej wsi.

Zestawienie powyższych liczb nie pozostawia wątpliwości: budżet na realizację Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 dla Polski jest wielkim osiągnięciem polskich negocjatorów i tworzy nowe szanse dla naszego sektora rolno-spożywczego i terenów wiejskich.


Dopłaty bezpośrednie

Pieniądze przeznaczone w latach 2014 - 2020 na dopłaty bezpośrednie pozwolą ukształtować średnią płatność na poziomie ok. 240 euro na hektar. Ponadto w dopłatach bezpośrednich w latach 2014 - 2020, nastąpi stabilizacja, ponieważ ich wysokość na najbliższe siedem lat jest znana. Dotychczas bowiem było tak, że wielkość środków na dopłaty bezpośrednie w danym roku była ostatecznie ustalana w III kwartale danego roku.

Zmienią się zasady przyznawania dopłat bezpośrednich. Założenie bowiem przewiduje uzależnienie przyznania 30 proc. dopłat bezpośrednich od spełniania przez rolników wymogów ekologicznych. W praktyce oznacza to, że jeśli będą chcieli otrzymywać "pełne" dopłaty, to będą musieli różnicować uprawy, utrzymywać istniejące trwałe użytki zielone i posiadać na użytkach rolnych obszar proekologiczny. Takim obszarem może być ugór, strefa buforowa, pasy wzdłuż obrzeży lasu itp. Przy czym - co istotne - wymóg utrzymywania obszaru proekologicznego obejmie te gospodarstwa rolne, których grunty orne zajmują więcej niż 15 ha.

W przypadku Polski niezwykle istotne jest to, że z tych wymogów będzie wyłączone ponad 80 proc. gospodarstw, ponieważ są małe i ta proekologiczna reforma ich nie dotyczy. Ten "ekologiczny przepis" wejdzie w życie w 2015 roku, a 2014 rok będzie okresem przejściowym, w którym nie będzie to jeszcze obowiązywać i wsparcie będzie udzielane gospodarzom na dotychczas obowiązujących zasadach.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!