Prawie 94 tys. wniosków o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

Do 18 marca 2016 r. producenci świń i mleka mogli składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie pomocy finansowej. Wsparcie uruchomiono z uwagi na niekorzystną sytuację na rynku mleka oraz znacznym spadkiem cen trzody chlewnej w ubiegłym roku.

Prawie 94 tys. wniosków o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

W Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego trwa weryfikacja wniosków  o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny. Decyzje o przyznaniu pomocy zostaną wydane najpóźniej do 18 czerwca 2016 r. Wydadzą je dyrektorzy OT ARR, w których zostały złożone wnioski. Środki finansowe z tytułu wsparcia zostaną wypłacone do 30 czerwca br.

Według stanu na dzień 25.03.2016 r. liczba zarejestrowanych w OT ARR wniosków o udzielenie wsparcia producentom mleka wynosi 93 899, natomiast liczba wniosków o udzielnie wsparcia producentom świń wynosi 63 580. Ostateczna ilość wniosków zostanie określona po dokonaniu rejestracji wniosków, które zostały nadane w placówkach pocztowych i nie dotarły jeszcze do OT ARR.

Na pomoc dla producentów świń i mleka łącznie przeznaczone jest ponad 245 mln zł. Pieniądze pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego.

 Tagi:
źródło: