| Autor: mikolaj

Szczegóły dotyczące uproszczenia wniosków o płatności

Resort rolnictwa przekazał informacje o działaniach podjętych w zakresie uproszczenia wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegóły dotyczące uproszczenia wniosków o płatności

Jak podaje Krajowa Rada Izb Rolniczych, w 2017 r. we wnioskach o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego zaplanowane zostały następujące zmiany:

1) wprowadzenie systemu, o którym mowa w art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 809/2014, dla rolników ubiegających się o płatności do owiec i płatności do kóz (tzw. „bezwnioskowe" ubieganie się o płatności do owiec i płatności do kóz), co wyeliminuje obowiązek wypełniania przez rolnika Oświadczenia o zwierzętach zadeklarowanych do płatności oraz ograniczy stosowanie kar administracyjnych, wynikających z błędnie deklarowanych o Oświadczeniu zwierząt.

Jednocześnie w przypadku płatności do owiec oraz płatności do kóz, zgłoszenie do systemu IRZ faktu, że zwierzę opuściło gospodarstwo, zastąpi pisemne wycofanie wniosku, zgodnie z art. 3 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 809/2014.

2) usunięcie sekcji „Liczba posiadanych zwierząt, do których mają zostać przyznane płatności", w której była wpisywana zbiorcza liczba zwierząt deklarowanych do płatności.

3) przeniesienie treści pola 08 stanowiącego oświadczenie rolnika, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo do sekcji IX „Oświadczenia i zobowiązania". Powyższa zmiana wyeliminuje obowiązek wskazywania działalności w przypadku rolnika, który jest aktywny zawodowo, a jednocześnie administruje portem lotniczym lub stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi lub wodociągami lub świadczy usługi przewozu kolejowego lub w zakresie obrotu nieruchomościami.

4) dodanie nowej sekcji dotyczącej płatności dla młodych rolników, w której rolnik zawarłby oświadczenie będące podstawą weryfikacji spełniania kryterium przyznania płatności dla młodych rolników. W przypadku rolników pozostających w związku małżeńskim wnioskodawca zobowiązany byłby do wskazania nr PESEL małżonka i nie byłoby konieczności dołączania do wniosku dodatkowych dokumentów w zakresie płatności dla młodych rolników.

5) odstąpienie od obowiązku podpisywania załączników graficznych. Rolnik składając wniosek podpisywałby się pod oświadczeniem zawartym w części IX wniosku i jednocześnie oświadczałby, że wyrysowane przez niego na materiale graficznym działki rolne są zgodne z faktycznym sposobem ich użytkowania.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!