| Autor: mikolaj

Szczegóły dotyczące uproszczenia wniosków o płatności

Resort rolnictwa przekazał informacje o działaniach podjętych w zakresie uproszczenia wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegóły dotyczące uproszczenia wniosków o płatności

Odnosząc się natomiast do postulatu dotyczącego „wpisywania we wnioskach tylko tych działek, gdzie zmieniła się powierzchnia, reszta powinna być wypełniania” MRiRW wyjaśnia, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez ARiMR, w spersonalizowanych wnioskach o przyznanie płatności na 2017 r. spersonalizowane zostaną działki rolne z grupą upraw JPO, JPO_Z, JPO_L, TUZ, TUZ_C i Chmiel. Wskazany zakres personalizacji umożliwi rolnikom posiadającym gospodarstwa o powierzchni nieprzekraczającej 10 ha gruntów ornych złożenie wniosku bez konieczności wprowadzania zmian (w takich przypadkach będzie wymagane jedynie podpisanie przesłanego przez Agencję formularza wniosku spersonalizowanego). Należy nadmienić, że ww. rolników nie obejmuje obowiązek dywersyfikacji upraw i w takich gospodarstwach, co do zasady, coroczne deklaracje nie ulegają zmianie.


Ponadto jak poinformowała ARiMR, na 2017 r. planowane jest wdrożenie nowych funkcjonalności, które spowodują, że aplikacja e-Wniosek, umożliwiająca składanie wniosków o przyznanie płatności drogą elektroniczną, stanie się intuicyjna i bardziej przyjazna użytkownikowi. Składając wniosek za pośrednictwem Internetu nastąpi weryfikacja wprowadzanych danych już na etapie wypełniania e-Wniosku, natomiast użytkownik zostanie powiadomiony o stwierdzonych błędach/rozbieżnościach, co zminimalizuje ryzyko sankcji i zmniejszeń płatności.

W MRiRW rozpoczęły się prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 353).

Główne zmiany zaproponowane w niniejszym projekcie mają na celu uproszczenie zasad logowania się do systemu informatycznego Agencji (aplikacji e-Wniosek). W związku z powyższym proponuje się, by od 2017 r. wnioskowanie o nadanie loginu i kodu dostępu odbywało się również drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie internetowej Agencji. Obecnie wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu można składać do kierownika biura powiatowego tylko w wersji papierowej.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!