| Autor: redakcja1

Nowa kampania promocyjna produktów rolno-spożywczych z UE

Na początku lutego br. opublikowano pierwsze wezwania do składania propozycji kampanii promocyjnych odnośnie produktów rolno-spożywczych z UE w obrębie nowej polityki promocji, która obowiązuje od 1 grudnia 2015 r. - podaje FAMMU/FAPA.

Nowa kampania promocyjna produktów rolno-spożywczych z UE

Promocja żywności

Budżet na 2016 rok w wysokości 111 mln EUR, będzie przeznaczony na współfinansowanie rocznych projektów multi, tj. program przedłożony przez co najmniej dwie organizacje wnioskujące, z przynajmniej dwóch krajów członkowskich Wspólnoty lub jedną albo więcej organizacji europejskich.

Projekty te dotyczą poszukiwania nowych rynków i promocji unijnych produktów rolnych, nie tylko w UE, ale również w krajach trzecich. Na projekty multi przewidziano 14,3 mln EUR, a ruszyć mają z dniem 1 stycznia 2017 r.

Natomiast na programy single, a więc projekty promocyjne przedłożone przez jedną lub kilka organizacji wnioskujących z tego samego państwa członkowskiego, przeznaczono 93,65 mln EUR.Tagi:
źródło: