Wsparcie na scalenie gruntów z PROW 2014-2020

W 7 województwach ogłoszono terminy przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na scalenia gruntów w ramach PROW 2014-2020.

Wsparcie na scalenie gruntów z PROW 2014-2020

Scalenie gruntów

Od 31 marca wnioski przyjmowane są w województwach: dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim, podkarpackim i pomorskim. 7 kwietnia nabór rozpocznie się w województwie świętokrzyskim, a 20 kwietnia w województwie łódzkim.

Wnioski w Urzędach Marszałkowskich mogą składać starostowie. Do wykorzystania jest 138 994 740 euro. Z pomocy będzie mogło skorzystać jeszcze 6 innych województw: lubelskie, małopolskie, opolskie, podlaskie, śląskie, wielkopolskie.

Scalanie gruntów dofinansowywane jest w ramach poddziałania 4.3 "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa". Powiaty zainteresowane scaleniami gruntów mogą liczyć na sfinansowanie 100% kosztów kwalifikowalnych operacji. W województwach: dolnośląskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim można otrzymać dofinansowanie do 800 euro na hektar przy opracowaniu projektu scalania oraz do 2000 euro/ha na zagospodarowanie poscaleniowe. W pozostałych województwach wsparcie wynosi do 650 euro/ha na opracowanie projektu i do 1,9 tys. euro/ha na zagospodarowanie.

Wdrażanie poddziałania jest delegowane do Urzędów Marszałkowskich, a ARiMR sprawuje nad nim nadzór i pełni także rolę Agencji Płatniczej.


Tagi:
źródło: