| Autor: mikolaj

Znamy listę osób, które mogą ograniczyć produkcję mleka w II okresie

Agencja Rynku Rolnego opublikowała wykaz osób uprawnionych do ograniczenia produkcji mleka w II okresie, tj.: listopad, grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r.

Znamy listę osób, które mogą ograniczyć produkcję mleka w II okresie

Na podstawie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka (Dz. U. z 2016 r. poz. 1477), Agencja Rynku Rolnego poinformowała o zezwoleniu na dokonanie ograniczenia produkcji mleka w II okresie: listopad, grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r., przez 766 producentów wyszczególnionych w następującym wykazie:

Informacja o zezwoleniu na dokonywanie ograniczenia dostaw mleka (.pdf)

Jednocześnie Agencja opublikowała listę osób, w przypadku których nie obejmie wsapracie na dokonanie ograniczenia produkcji mleka w II okresie:

Informacja o wnioskach odrzuconych, nieuwzględnionych w powiadomieniu do KE (.pdf)

Wskazówka! Przy otwartym dokumencie, z menu wybieramy Edycja, następnie Znajdź (Ctrl+F). Otwiera się okno dialogowe, do którego należy wpisać nr NIP lub PESEL, następnie wcisnąć przycisk „Dalej” i wyszukiwarka wskaże dane producenta wraz z wielkością ograniczenia dostaw na jaką producent uzyskał zgodę.

W przypadku, gdy producent składał wniosek na II okres ograniczenia i nie znajduje się w żadnym z powyższych wykazów powinien skontaktować się z OT ARR, do którego składał wniosek.

Koniec wsparcia na ograniczenie produkcji mleka

Dodatkowo Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w związku z wykorzystaniem  pełnej puli środków (150 mln EUR) przeznaczonych na ograniczenie produkcji mleka, Komisja Europejska dla wniosków złożonych na II okres ograniczenia określiła współczynnik przydziału, który wynosi 0,12462762. Oznacza to, że zezwolenia dla II okresu ograniczenia są wydawane dla dopuszczalnej wielkości ograniczenia pomnożonej przez współczynnik przydziału.

W związku z określeniem przez Komisję Europejską współczynnika przydziału, wnioski o przyznanie pomocy złożone w odniesieniu do późniejszych okresów ograniczenia zostają odrzucone, a składanie wniosków na następne okresy ograniczenia nie jest możliwe.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!