| Autor: redakcja1

Aktualne ograniczenia w eksporcie do Bośni i Hercegowiny w związku z HPAI

Zgodnie z decyzją władz Bośni i Hercegowiny z dnia 16 maja 2022 r. restrykcjami importowymi z powodu występowania w Polsce HPAI aktualnie objęte jest województwo lubuskie i wielkopolskie.

Aktualne ograniczenia w eksporcie do Bośni i Hercegowiny w związku z HPAI
Zakaz dotyczy następujących towarów:
  1. żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych (w tym ptaków kiwi, emu, nandu i strusi), dzikich ptaków łownych oraz innych ptaków hodowlanych i utrzymywanych w niewoli, w tym ptaków przemieszczanych jako zwierzęta towarzyszące;
  2. piskląt jednodniowych;
  3. jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
  4. zarodków drobiu, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
  5. świeżego i mrożonego mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
  6. produktów z mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
  7. innych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od ptaków przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta, do użytku przemysłowego lub rolniczego;
  8. niespreparowanych trofeów myśliwskich pochodzących od ptaków oraz niespreparowanych ptasich piór bądź części piór.
Zakaz nie dotyczy następujących towarów:

- hermetycznie zamkniętych, poddanych obróbce termicznej konserw drobiowych lub z dzikich ptaków łownych, które podczas produkcji zostały poddane sterylizacji przynajmniej FO 3 lub większej;

- produktów jajecznych, które przed lub podczas produkcji zostały poddane obróbce cieplnej za pomocą suszenia - produkcja jajek w proszku, pasteryzacja lub sterylizacja;

- produktów poddanych obróbce cieplnej, w których podczas tego procesu osiąga się temperaturę co najmniej 70°C wewnątrz produktu;

- piór lub części piór, które zgodnie z posiadaną deklaracją zostały poddane obróbce parą wodną lub inną metodą, która zapewnia, że czynniki chorobotwórcze nie mogą zostać przeniesione na tę przesyłkę.


Tagi:
źródło: