| Autor: redakcja1

Ceny drobiu w Polsce (2.10.2022)

Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 25 września do 2 października 2022 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano wzrost większości cen drobiu. Jedynie cena kur mięsnych ze stad reprodukcyjnych zmalała.

Ceny drobiu w Polsce (2.10.2022)
Ceny drobiu w Polsce
Towar
Polska
Cena w zł/t
Zmiana ceny [%]
kurczęta typu brojler
6169
0,6
indory
8642
2,9
indyczki
8800
0,3
kaczki typu brojler
7487
0,7
gęsi tuczone
15959
0,3
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych
3500
-12,0
 
W okresie od 25 września do 2 października 2022 r. wzrost cen zaobserwowano w obrębie kurcząt typu brojler o 0,6% do 6169 zł/t, kaczek typu brojler o 0,7% do 7487 zł/t, indyczek o 0,3% do 8800 zł/t, indorów o 2,9% do 8642 zł/t, gęsi tuczonych o 0,3% do 15959 zł/t, a także spadek cen kur mięsnych ze stad reprodukcyjnych o 12% do 3500 zł/t.

 


Tagi:
źródło: