| Autor: redakcja1

Pod koniec marca średnia cena kurcząt brojlerów wyniosła 3,4 zł/kg

Jak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi średnia cena skupu kurcząt rzeźnych w tygodniu 21-27.03 wyniosła 3,40 zł/kg i była o 5 proc. większa niż w pierwszym tygodniu 2016 roku.

Pod koniec marca średnia cena kurcząt brojlerów wyniosła 3,4 zł/kg

Ceny kurcząt brojlerów

Jak zauważa Bank BGŻ BNP Paribas, zwyżka cen jest jednak tylko minimalnie większa od notowanych wzrostów w latach wcześniejszych. W zeszłym roku, podobnie jak dwa lata wcześniej, ceny zwiększały się średnio o 4 proc.

Niemniej jednak, aktualny poziom cen jest mniejszy od notowanego przed rokiem. Średnia cena skupu kurcząt brojlerów, w omawianym przez nas tygodniu, w monitorowanych przez MRiRW zakładach, była o 3 proc. mniejsza niż w porównywalnym czasie przed rokiem, a także o 8 proc. niż przed dwoma.

Na ceny niesprzyjająco wpływa wysoka produkcja kurcząt brojlerów w kraju, a także całej Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu w styczniu br. w Polsce liczba ubojów kurcząt w odniesieniu do stycznia 2015 r. zwiększyła się o 11 proc. do 82 tys. szt. O ponad 4 proc. wzrosła liczba ubojów w Wielkiej Brytanii, a w nieco niższym stopniu, bo nieprzekraczającym 1 proc., także w Hiszpanii i Francji.

Wysoki popyt eksportowy

Z drugiej strony pozytywnym czynnikiem jest dalej stosunkowo wysoki popyt wywozowy dotyczący Polski i całej UE. Z danych Agra Europe wynika, że w styczniu br. wysyłka mięsa drobiowego z Unii Europejskiej do krajów trzecich wyniosła 100 tys. t i był o 10 proc. większy w stosunku do stycznia 2015 r.

Zwyżka napędzana był większą sprzedażą do RPA o 31 proc., Arabii Saudyjskiej o 10 proc. i na Filipiny o 16 proc. Znaczne wzrosty zaobserwowano w przypadku takich krajów jak Ghana czy też Ukraina. Poza tym, dane Ministerstwa Finansów (za Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi) wskazują, że eksport mięsa i podrobów drobiowych z Polski też wykazywał dość silną dynamikę zwyżki. W styczniu br. wyniósł 68,5 tys. t i był o 8,4 proc. większy niż przed rokiem. W dużym stopniu za wzrost ten odpowiadały dostawy do Wielkiej Brytanii. Jak wynika z przedstawionych danych handlowych w pierwszym miesiącu br. zwiększył się on o 18 proc. do 6,1 tys. t. Na Ukrainę z Polski w styczniu br. skierowane zostało 6 tys. t mięsa i podrobów co oznaczało 2,6-krotny wzrost w odniesieniu do porównywalnego okresu przed rokiem.

W ocenie analityków BGŻ BNP Paribas, w następnych tygodniach można oczekiwać się kolejnych zwyżek cen żywca kurcząt, wspieranych przede wszystkim czynnikami sezonowymi. Zwiększenie się cen kurcząt w kraju może być jednak ograniczane rosnącą produkcją żywca drobiowego w kraju. Świadczą o tym dane dotyczące wstawień kurcząt do dalszego tuczu. Według danych GUS liczba wstawień kurcząt w kraju w lutym br. wyniosła 93,4 mln szt. i była o 24 proc. większa niż w porównywalnym okresie przed rokiem.Tagi:
źródło: