| Autor: redakcja11

Chiński import mięsa drobiowego będzie rósł. Szansa dla Polski?

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) prognozuje, że Chiny w ciągu kolejnych dwóch lat, w porównaniu do 2015 r. mogą zwiększyć import mięsa drobiowego odpowiednio o 31% i 79% czyli do 350 tys. ton i 450 tys. ton.

Chiński import mięsa drobiowego będzie rósł. Szansa dla Polski?

W ocenie Banku BGŻ BNP Paribas, skutkiem oczekiwanego wzrostu jest spodziewane obniżenie produkcji wewnętrznej drobiu w Chinach przy jednoczesnej konieczności sprostania wysokiemu popytowi wewnętrznemu. Spadek produkcji wiąże się z mniejszym importem kurcząt żywych hodowlanych, tym samym trudnościami w odbudowie stad podstawowych kurcząt brojlerów w tym kraju. Przewiduje się, że w odniesieniu do 2015 r. produkcja w 2016 i 2017 r. w „Państwie Środka“ zmniejszy się odpowiednio o 5 i 14% (do 12,7 i 11,5 mln t).

 

Największym beneficjentem zmian podażowych na rynku drobiu w Chinach jest Brazylia. Ponadto mięso z tego kraju, m.in. ze względu na osłabienie się brazylijskiej waluty (reala) stało się wysoko konkurencyjne na chińskim rynku. Z informacji USDA wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat sprzedaż mięsa kurcząt brojlerów z Brazylii do Chin wzrósł o ponad 60%. W tej chwil udział Brazylii w chińskim imporcie wynosi ok. 75%. Zmiany w kierunkach eksportu drobiu na świecie są sprzyjające dla rynku unijnego. Co prawda dostawy z Unii Europejskiej do Chin w pierwszym półroczu 2016 r ogółem nie wzrastały między innymi ze względu na ograniczenie importu z Francji. Niemniej jednak, Brazylia zwiększając eksport do Chin, ograniczała sprzedaż drobiu na rynek europejski. Według statystyk unijnych, import mięsa i podrobów drobiowych z Brazylii do UE-28 w 2015 r. w relacji do 2014 r. zmniejszył się o 5,6% do 95 tys. t.

 

Polska również zyskuje na wyżej opisanych zmianach, gdyż z danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) wynika, że w pierwszych pięciu miesiącach br. eksport drobiu (CN 0207) z Polski do Chin zwiększył się o 9% do 6,3 tys. t. Poza tym, dzięki zmniejszeniu dostaw z Brazylii istnieje możliwość lokowania większej części krajowej produkcji na rynku Unii. Uwzględniając prognozy przedstawione przez USDA dla rynku chińskiego, można oczekiwać, że eksport drobiu z Polski do Chin będzie w kolejnych dwóch latach wykazywał tendencję wzrostową.Tagi:
źródło: