| Autor: redakcja1

Eksport mięsa drobiowego

W okresie trzech kwartałów 2021 r. za granicę sprzedano 1,1 mln ton mięsa drobiowego, o 2,6%, czyli 28,7 tys. ton mniej niż przed rokiem.

Eksport mięsa drobiowego
Przychody uzyskane ze sprzedaży tego asortymentu wyniosły 1,9 mld EUR i były o 8,5% wyższe. Wzrost przychodów z wysyłki mięsa otrzymanych przez krajową branżę drobiarską w okresie styczeń–wrzesień 2021 r., przy niższym wolumenie sprzedaży, wynikał z wyższych niż przed rokiem cen transakcyjnych.

Najważniejszymi odbiorcami mięsa drobiowego z Polski były kraje UE-27 - 64% udziału w eksporcie i 681 tys. ton, m.in. Niemcy z 174 tys. ton i 16%, Niderlandy z 106 tys. ton i 10%), Francja z 89 tys. ton i 8% oraz Czechy z 53 tys. ton i 5%, a spoza UE: Wielka Brytania z 98 tys. ton i 9%, Ukraina z 75 tys. ton i 7%, Ghana z 57 tys. ton i 5% oraz Demokratyczna Republika Konga z 34 tys. ton i 3%.


Tagi:
źródło: