| Autor: redakcja1

Eksport polskiego mięsa drobiowego wzrósł o 15%

Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW), eksport nieprzetworzonego mięsa i podrobów drobiowych (CN 0207) z Polski w pierwszych jedenastu miesiącach 2015 r. wyniósł 754 tys. t i był o ponad 15 proc. większy niż w porównywalnym czasie przed rokiem. Jego wartość w tym samym czasie zwiększyła się o 17 proc. do 1,467 mld euro.

Eksport polskiego mięsa drobiowego wzrósł o 15%

Eksport drobiu z Polski

Jak podaje Bank BGŻ BNP Paribas, największym odbiorcą mięsa drobiowego z Polski pozostały Niemcy z kontyngentem wynoszącym blisko 127 tys. t. Dostawy do tego kraju były wyższe o 11 proc. W skali roku co oznaczało, że udział Niemiec w polskim wywozie mięsa drobiowego minimalnie zmalał.

Większą dynamiką charakteryzowała się wysyłka do krajów takich jak Wielka Brytania, Francja oraz Hiszpania. Wielka Brytania stała się drugim po Niemczech odbiorcą polskiego mięsa drobiowego z kontyngentem na poziomie 66 tys. t, tym samym wyprzedzając Czechy. W związku z tym to zwyżka eksportu w odniesieniu do porównywalnego okresu przed rokiem o 20 proc.

Jednakże, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, dostarczane są tam droższe elementy kurcząt, podobnie jak w przypadku Irlandii czy też Hiszpanii. Z obliczeń na podstawie danych Ministerstwa wynika, że wartość jednostkowa kilograma wysłanego z Polski towarów objętych kodem CN 2007 na rynek brytyjski wyniosła 3,00 euro w stosunku do 1,80 euro w przypadku Czech. Jeśli chodzi o Francję, w pierwszych 11 miesiącach zeszłego roku, zwiększyła ona zakupy mięsa drobiowego na rynku polskim o 29 proc. do 52 tys. t. W przypadku Hiszpanii zwyżka sprzedaży w relacji rocznej wyniósł 48 proc., a kontyngent wywozu na ten rynek ukształtował się w granicy 16,6 tys. t. 

Wzrostowi polskiego eksportu sprzyja większa produkcja drobiu w naszym kraju. W świetle danych Eurostatu liczba ubojów w Polsce w pierwszych 11 miesiącach zeszłego roku wyniosła 848 mln szt. i była wyższa o 9 proc. niż w tym samym okresie przed rokiem, a także o 29 proc. niż przed dwoma laty.

Ceny drobiu  wykazują trendy spadkowe

Pomimo zwyżki eksportu, a także spożycia krajowej ceny żywca drobiowego na rynku krajowym wykazują trendy spadkowe. Zgodnie z danymi Ministerstwa Rolnictwa ceny skupu kurcząt brojlerów w styczniu tego roku wynosiły 3,20 zł/kg. Oznaczało to wprawdzie wzrost o 1 proc. w porównaniu do grudnia 2015 r. były one o 6,3 proc. mniejsze w porównaniu do ceny w styczniu przed rokiem. 

Odnosząc się jednak do danych eksportowych można zauważyć, że pozycja Polski w eksporcie mięsa drobiowego na rynek Unii Europejskiej stale się umacnia. Jak wynika z danych Eurostatu w pierwszych dziesięciu miesiącach 2015 r. udział Polski w handlu pomiędzy krajami UE wyniósł 18,2 proc., co oznaczało zwyżkę o 2,4 p.p. w odniesieniu do analogicznego okresu przed rokiem. Liderem, jeżeli chodzi o handle wewnątrzwspólnotowy, pozostała Holandia z udziałem na poziomie 24 proc., co daje zniżkę o 3,2 p.p.Tagi:
źródło: