| Autor: redakcja1

Eksport polskiej gęsiny

Popularność produkcji gęsiny w Polsce wynika z utrzymującego się zapotrzebowania eksportowego oraz z coraz większej popularności tego mięsa wśród polskich konsumentów, doceniających jego walory smakowe, zdrowotne i dietetyczne. Potrawy z gęsi zostały wpisane na „Listę produktów tradycyjnych” prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tym m.in. Gęś owsiana z Bogusławic, Gęś pomorska pieczona czy Gęś owsiana ostrzeszowska.

Eksport polskiej gęsiny
Gęsina, w porównaniu z innymi gatunkami mięsa, charakteryzuje się korzystnymi proporcjami kwasów tłuszczowych, w tym tak istotnych dla naszego zdrowia jak omega-3 i omega-6. W mięsie gęsi znajduje się dużo białka zawierającego wszystkie aminokwasy egzogenne, których organizm człowieka nie może syntetyzować samodzielnie. Mięso to jest źródłem witamin z grupy B, witaminy A i E oraz wielu składników mineralnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Z uwagi na wysoką jakość, polskie gęsi są cenione przez zagranicznych konsumentów, co przekłada się na popyt wysyłkowy na ten gatunek mięsa. W latach 2012-2022 wolumen sprzedaży zagranicznej mięsa gęsiego kształtował się od 14 tys. ton do 21 tys. ton (w wadze produktu). Równocześnie w latach 2020-2022 zaobserwowano dynamiczny wzrost wartości eksportu tego asortymentu, która zwiększyła się z 51 mln EUR do 116 mln EUR, tj. blisko 2,3-krotnie.

W okresie ośmiu miesięcy 2023 r. eksport mięsa gęsiego kształtował się na poziomie dużo większym niż w porównywalnym okresie 2022 r. Od stycznia do sierpnia 2023 r. krajowi przedsiębiorcy sprzedali za granicę 2,9 tys. ton mięsa gęsi względem 1,8 tys. ton r/r, co oznaczało wzrost kontyngentu eksportu o 60%.

Najwięcej gęsiny Polska wysyła do krajów Unii Europejskiej. Niezmiennie od wielu lat największym importerem tego mięsa są Niemcy. W 2022 r. na rynek niemiecki sprzedano 10,5 tys. ton polskiej gęsiny o wartości 101 mln EUR, co stanowiło 75% wolumenu i 87% przychodów z eksportu tego asortymentu. Mniejszymi odbiorcami polskiej gęsiny były: Francja z 1,3 tys. ton za 4,8 mln EUR, Hongkong z 0,6 tys. ton za 0,6 mln EUR, Wielka Brytania z 0,3 tys. ton za 1,2 mln EUR i Węgry z 0,3 tys. ton za 2,2 mln EUR.


Tagi:
źródło: