| Autor: redakcja1

Eksport produktów drobiowych z Polski

W okresie styczeń-lipiec 2022 r. eksport produktów drobiowych z Polski był większy o 9,5% niż przed rokiem i w ekwiwalencie mięsa wyniósł 1 117 tys. ton.

Eksport produktów drobiowych z Polski
Głównym odbiorcą wywożonych z kraju produktów drobiowych były państwa UE, do których sprzedano 764 tys. ton drobiu, a więc więcej o 14% niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Znacznie mniejszy był wolumen wywozu poza UE, dokąd sprzedano 353 tys. ton produktów drobiowych, tj. więcej o 1% niż przed rokiem. Wzrost wysyłki był wypadkową zapotrzebowania na polski drób na rynku unijnym, korzystnego dla eksporterów kursu wymiany złotego wobec euro i deficytu w niektórych krajach UE spowodowanego obniżką produkcji.

W strukturze asortymentowej krajowego eksportu produktów drobiowych dominowało mięso. W okresie od stycznia do lipca 2022 r. z Polski wysłano 876 tys. ton mięsa drobiowego, a zatem więcej o 8% niż przed rokiem.

Głównymi odbiorcami tego asortymentu były kraje UE-27 z 592 tys. ton, zwłaszcza: Niemcy z 153 tys. ton, Niderlandy z 88 tys. ton i Francja z 85 tys. ton, a spoza UE: Wielka Brytania z 89 tys. ton oraz Ukraina z 34 tys. ton i Ghana z 31 tys. ton.


Tagi:
źródło: