| Autor: redakcja1

Francja przegrała walkę o subsydia do eksportu drobiu

Unijny Sąd Pierwszej Instancji utrzymał w mocy decyzję Komisji Europejskiej w sprawie zniesienia od lipca 2013 r. unijnych subsydiów do wywozu drobiu (poza sytuacjami kryzysowymi). Tym samym Sąd oddalił sprzeciw Francji i dwóch największych francuskich firm produkcyjnych jak Doux oraz Tilly-Sabco, uznając ich argumenty za nieuzasadnione - podaje FAMMU/FAPA.

Francja przegrała walkę o subsydia do eksportu drobiu

Subsydia do eksportu drobiu

Komisja Europejska obniżyła subsydia eksportowe dla trzech kategorii mrożonego mięsa kurcząt z 0,4 EUR/kg w 2010 r. do 0,1 EUR/kg na początku 2013 r., a lipcu 2013 r. całkowicie zniosła przyznawanie subsydiów. Ten mechanizm wsparcia, powszechnie używany w UE w przeszłości, był ostro krytykowany na świecie, jako zakłócający konkurencję na rynkach zagranicznych. UE zgodziła się na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) na zmniejszenie stosowania subsydiów wysyłkowych, a w dalszej perspektywie na ich całkowitą eliminację.
 
Francuskie firmy Doux i Tilly-Sabco były głównymi beneficjentami unijnych refundacji do eksportu mrożonego mięsa drobiu. Subsydiowane produkty trafiały przede wszystkim na Bliski Wschód, a najwięcej do Arabii Saudyjskiej. Po zniesieniu dopłat do wywozu firmy te popadły w znaczne trudności finansowe.
 
Sąd uznał jednak, że celem stosowania subsydiów nie powinno być wspieranie producentów w trudnej sytuacji, ale stabilizacja całego rynku unijnego i umożliwienie sprzedaży nadwyżek do krajów trzecich. Sąd potwierdził słuszność analiz Komisji Europejskiej, która pokazała, że unijne ceny drobiu były w 2013 r. wysokie, a marże unijnych producentów większe od średniej historycznej. Zdaniem Sądu używanie subsydiów eksportowych nie było więc konieczne.Tagi:
źródło: