| Autor: redakcja1

Ptasia grypa a polski rynek drobiu

Branża drobiarska jest tym działem gospodarki, w którym Polska w ostatnich latach odniosła spektakularny sukces. Produkcja wzrastająca w tempie ponad 9 proc. rocznie, napędzana głównie zwiększającym się eksportem, zapewniła Polsce w 2014 r. pozycję lidera na rynku unijnym. Potwierdza to dużą konkurencyjność polskich producentów. Występująca obecnie w UE, w tym również w naszym kraju, grypa ptaków może spowodować pewne zaburzenia w rozwoju branży w 2017 r., dlatego konieczne są zdecydowane działania minimalizujące wpływ tej choroby.

Ptasia grypa a polski rynek drobiu

Ptasia grypa a polski rynek drobiu

Sektor drobiarski w ostatnich latach był w zdecydowanej czołówce najszybciej rozwijających się obszarów polskiego sektora rolno-spożywczego. W latach 2010-2016 średnioroczne tempo wzrostu produkcji mięsa drobiowego w Polsce wynosiło ok. 9 proc., podczas gdy eksport wzrastał  średnio o ok. 16 proc. rocznie. W 2014 r. Polska stała się największym producentem mięsa drobiowego w UE, a w kolejnych dwóch latach umocniła swoją pozycję na tym rynku. Według danych Eurostat, produkcja mięsa drobiowego w Polsce w 2015 r. wyniosła ok. 2,4 mln ton, co stanowiło ok. 17 proc. produkcji unijnej. Te dane plasują Polskę, z udziałem 2,1 proc. produkcji, na wysokiej siódmej pozycji wśród największych producentów na świecie – powiedział Michał Koleśnikow, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas.
 
Krajową produkcję mięsa drobiowego napędza głównie dynamicznie zwiększający się eksport oraz, w mniejszym stopniu, wzrastająca krajowa konsumpcja. Z badań IERiGŻ – PIB wynika, że w 2016 r. wyniosła ona ok. 28,5 kg na 1 mieszkańca i była wyższa o ok. 16 proc. (3,9 kg) niż w 2010 r. Z kolei według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za: MRiRW)  w 2016 r. eksport nieprzetworzonego mięsa i podrobów drobiowych wzrósł o 21 proc. i przekroczył 1,0 mln ton. Oznacza to drugą pozycję w UE za Holandią. Warto jednak pamiętać, że Holandia jest również dużym importerem tego gatunku mięsa. Uwzględniając jedynie eksport netto, Polska jest już największym eksporterem mięsa drobiowego w UE.
 
Głównym kierunkiem wywozu polskiego mięsa drobiowego są kraje UE, gdzie w 2016 r., przed potwierdzeniem pierwszych ognisk ptasiej grypy, trafiało ok. 76 proc. Sprzedaży zagranicznej. Od lat największym odbiorcą są Niemcy, do których w 2016 r. trafiło ok. 16 proc. wolumenu eksportu. Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania, a w dalszej kolejności Czechy i Holandia. Na ważnego odbiorcę w 2016 r. wyrosła również Ukraina odpowiadająca za prawie 6 proc. wolumenu eksportu. Jednak w ostatnich latach z sukcesem zwiększaliśmy również eksport na odleglejsze rynki. Zyskali na znaczeniu tacy odbiorcy jak np.: Hongkong, Chiny czy Benin oraz szereg innych krajów afrykańskich i azjatyckich. Pojawiła się szansa na potencjalnie duży eksport do RPA. Wyniki produkcji i eksportu potwierdzają wysoką konkurencyjność sektora drobiarskiego w Polsce wobec producentów z innych krajów unijnych.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: